จิตวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีสำหรับครู

จิตวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีสำหรับครู
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ. ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • คุณฉันท์ธนิตต์ สิมะวรางกูร - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

คุณครูจะได้เรียนรู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพศภาวะและเพศวิถี อำนาจทางเพศ ความรุนแรงในสถานศึกษาด้วยเหตุแห่งเพศและแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นจากการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงด้านเพศภาวะและเพศวิถี

RELATED