สรรค์สร้าง passion จากครูสู่ศิษย์ สำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคปกติใหม่

สรรค์สร้าง passion จากครูสู่ศิษย์ สำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคปกติใหม่
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในภาวะของโลก และสังคมในยุคโควิด-19 วิ่งที่เกิดกับทุกคนในสังคมคือ ความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ และสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ครู เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนในการเกิดพลังเกิด passion ในตัวผู้เรียน ครูจะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างในสังคมปัจจุบัน และลดภาวะการหมดไฟของทั้งครูและศิษย์ครูลงไปด้วย เพื่อให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ระหว่างครูและศิษย์

RELATED