เรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active learning กับ NSM

เรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active learning กับ NSM
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ - รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรม Walk Rally กับ NSM ในงาน EDUCA 2022 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpn1ttjyTcptNCQxhlZMvpp_JFZglx0QakUTZ96fNOexTYMA/viewform


หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด

RELATED