คิดเล่น ๆ ให้เห็นเป็นภาพ : สร้างสรรค์แผนหน้าเดียวด้วย Visual Thinking และ Design Thinking

คิดเล่น ๆ ให้เห็นเป็นภาพ : สร้างสรรค์แผนหน้าเดียวด้วย Visual Thinking และ Design Thinking
วิทยากร / สังกัด :
  • ครูร่มเกล้า ช้างน้อย - โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
  • คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ - Co-founder และ Learning designer BlackBox team Co.,Ltd.

แผนหน้าเดียวเป็นเทรนด์ใหม่ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในฐานะที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครู แล้วแผนหน้าเดียวลดงานครูได้ แล้วยังวัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงหรือ และในอนาคตสามารถนำไปใช้แทนแบบฟอร์มการเขียนแผนปกติของทาง รร. ได้เลยหรือไม่ แล้วถ้าต้องเอาแผนนี้ไปให้คนอื่นสอนแทนล่ะ ทำได้เหรอ?

งานวิจัยแผนหน้าเดียว (หน้า 3-14)

วิดีโอ เรื่อง คิด เห็น เป็นภาพ

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด

RELATED