เปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียนธรรมดา ให้เป็นเครื่องมือวิเศษพัฒนานักเรียน

เปลี่ยนวิจัยในชั้นเรียนธรรมดา ให้เป็นเครื่องมือวิเศษพัฒนานักเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา - ข้าราชการบำนาญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประเมินและการทำวิจัยนั้นเป็นของคู่กัน และต่างก็มีส่วนช่วยให้ครูสามารถพัฒนาบทเรียนที่มีความหมาย แต่จะทำอย่างไรให้ทั้งสองอย่างนี้สอดประสานกันอย่างแนบเนียนที่สุด Collaborative Classroom Action Research เป็นอีกรูปแบบการทำวิจัยที่ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ครูกับเพื่อน ๆ ครูสามารถใช้ได้ เพื่อให้ได้รู้จักและเข้าใจนักเรียน มองเห็นพื้นที่การทำงานใหม่ ๆ และไม่ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานเพียงลำพังอีกต่อไป เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน

แหล่งข้อมูลและเอกสารศึกษาเพิ่มเติม

TED Talk

Pupils as Researchers

จันทร์ปลุกโปรย-รู้จัก เข้าใจ ออกแบบการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน

จันทร์ปลุกโปรย-ออกแบบความสำเร็จในชีวิต

จันทร์ปลุกโปรย-เทคนิคชวนนักเรียนวิจัยตนเอง

จันทร์ปลุกโปรย-ตอนที่ 41

จันทร์ปลุกโปรย-ตอนที่ 42

จันทร์ปลุกโปรย-ตอนที่ 53

จันทร์ปลุกโปรย-ตอนที่ 54


หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด

RELATED