ทำความรู้จักการวิจัยตนเอง (Self-study) เทรนด์ใหม่การวิจัยในชั้นเรียนที่ทำได้จริง

ทำความรู้จักการวิจัยตนเอง (Self-study) เทรนด์ใหม่การวิจัยในชั้นเรียนที่ทำได้จริง
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • รศ.ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพราะครูควรเรียนรู้และเติบโตไปพร้อม ๆ กับเด็ก ๆ ในห้องเรียนของตัวเองได้ จากการทำวิจัยในชั้นเรียน แต่การทำวิจัยก็ไม่จำเป็นต้องเขียนวิจัย 5 บทก็ได้ แต่ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบงานวิจัยที่น่าลองทำ เชิญมาร่วมเรียนรู้แนวทางการทำวิจัยทางเลือกที่เป็นไปได้อย่างการวิจัยตนเอง (self-study) ในแง่แนวทางการทำวิจัย ประโยชน์ที่ได้ และความท้าทายเชิงนโยบายที่จะเปิดกว้างรับการวิจัยที่แตกต่างมาสู่ระบบการพัฒนาวิชาชีพครูในระยะยาว

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

บทความ หันมองการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทยผ่านเลนส์ของนักครุศึกษา

บทความ การวิจัยศึกษาตนเอง: กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพครูของครู

บทความ ฉันควรพัฒนาแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร?: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด

 

RELATED