เตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมสู่อนาคตดิจิทัล

เตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมสู่อนาคตดิจิทัล
วิทยากร / สังกัด :
  • นายชาตรี อัครสุขบุตร - ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
  • นางณัฐกฤตา ศิริกิจ - โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ในเซสชั่นนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมพื้นฐานที่สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี Apple เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และการให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมบุคลากรให้พร้อมรับและปรับตัวกับทุกสถานการณ์เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับฟังมุมมองของผู้บริหารและคุณครูในโรงเรียนที่ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายในโรงเรียน

Apple Teacher คือโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพฟรี เข้าร่วมเลยที่ education.apple.com


เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ระดับมืออาขีพกับ Apple https://apple.co/EDUCA_APL


หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด

RELATED