เรียนรู้ สนุก ด้วยสมรรถนะความสร้างสรรค์ของครู

เรียนรู้ สนุก ด้วยสมรรถนะความสร้างสรรค์ของครู
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ. ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันครูมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสอน ครูต้องกลายเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ สมรรถนะหนึ่งที่สำคัญของครู คือ ต้องมีความสร้างสรรค์ Workshop นี้มีผลการศึกษาเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ของครูมาเล่าถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้ครูหนึ่งคนมีความสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ที่สามารถนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้น และ มีความสุขในการพัฒนาวิชาชีพของตัวเอง รวมไปถึงครูจะได้ร่วมทำแบบวัดความสร้งสรรค์ในตนเอง ส่งผลให้คุณครูเข้าใจ เห็นแนวทางในการพัฒนาให้ตนเองมีความสร้างสรรค์มากขึ้น

ร่วมตอบแบบสอบถามวัดความคิดสร้างสรรค์ได้ที่นี่

RELATED