พื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นกับโครงงานสะเต็มระดับประถมศึกษา

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นกับโครงงานสะเต็มระดับประถมศึกษา
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พันเอกสิทธิโชค มุกเตียร์ - อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การบรรยายกึ่งสาธิตนี้ จะมุ่งเน้นที่การนำความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ผ่านการประดิษฐ์ของเล่น ซึ่งเป็นโครงงานง่ายๆโดยนำวัสดุเหลือใช้ หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถหาได้ทั่วไปนำมาประดิษฐ์ และเชื่อมโยงกับสะเต็มและวิทยาศาสตร์รอบตัว เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สนุก และมีใจรักวิทยาศาสตร์

RELATED