แค่เรียนรู้เชิงรุกมันไม่พอ ขอให้เป็นหลักสูตรเชิงรุกได้ไหม ?

แค่เรียนรู้เชิงรุกมันไม่พอ ขอให้เป็นหลักสูตรเชิงรุกได้ไหม ?
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ. ดร.อิศรา ก้านจักร - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ - ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจิปุลิ

การเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning (AL) กลับเข้าสู่เทรนด์อีกครั้ง แม้จะมีการอบรมกันมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้ว แต่ก็ยากที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ตลอด ตกลงแล้ว AL คืออะไร มีที่มาอย่างไร AL ในยุคใหม่ จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไหม และจะออกแบบอย่างไรให้ปังทุกคาบเรียน

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด

RELATED