ทำอย่างไรจึงจะสร้างโรงเรียนที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของได้จริง

ทำอย่างไรจึงจะสร้างโรงเรียนที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของได้จริง
วิทยากร / สังกัด :
  • อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ครูพรรษพร โตเทศ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน ใคร ๆ ที่อยู่ในโรงเรียนก็สามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้ แต่ความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ง่าย ๆ เรามักกล่าวว่าต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ แล้วครูใหญ่จะทำอย่างไรให้ครูในโรงเรียนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน ?

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด

RELATED