[Pre-EDUCA] เปลี่ยนยาขมเป็นขนมหวาน: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม JAMOVI

[Pre-EDUCA] เปลี่ยนยาขมเป็นขนมหวาน: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม JAMOVI
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน - หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการและการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.ประภาศิริ รัชชประภาพรกุล - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัยของครู เป็นดั่งยาขมที่ครูหลายคน แม้ครูบางส่วนจะมีความรู้พื้นฐานทางสถิติอยู่แล้ว แต่ยังขาดเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อการใช้งาน และมักเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามต้องการ ดังนั้นกิจกรรม "เปลี่ยนยาขมเป็นขนมหวาน: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม JAMOVI" จึงเกิดขึ้นเพื่อแนะนำครูให้รู้จักการใช้โปรแกรม Freeware แต่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์สถิติขั้นพื้นฐานและขั้นกลางได้อย่างไร้กังวลว่าจะติดลิขสิทธิ์อีกต่อไป อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและให้ผลลัพธ์ในรูปแบบที่เป็นสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แลกเปลี่ยนอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ค้างคาใจในการใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาสำหรับการทำวิจัยของครูอีกด้วย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ต.ค. 2564 เวลา 10:00 - 11:30 น.

สำหรับผู้ที่สนใจจะลองทำตามวิทยากรไปด้วย สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและชุดข้อมูลตัวอย่างได้ที่นี่