[Pre-EDUCA] สุขใจกับการเรียนรู้ เริ่มที่ครูและพ่อแม่

[Pre-EDUCA] สุขใจกับการเรียนรู้ เริ่มที่ครูและพ่อแม่
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน - ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

กิจกรรมสำหรับครู พ่อแม่ และผู้ใหญ่ใจดี ทำงานร่วมกัน ให้เกิดความสุขใจกับการเรียนรู้ เพื่อสร้างสมรรถนะพื้นฐานสำหรับเด็กวัยอนุบาล จนถึงวัยรุ่น เป้าหมายของกิจกรรม คือ จัดการเรียนรู้ ให้มีความสุขทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยใช้หลักการ SEL (Social Emotional Learning) และ Positive Psychology in Education (Positive Education)

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

RELATED