สร้างวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วยแอป iMovie

สร้างวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วยแอป iMovie
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร - Apple Teacher

ในภาวะวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้วงการ การศึกษาต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ เปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ต้องใช้สื่อวิดีโอเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ดังนั้น การผลิตสื่อวิดีโอที่น่าสนใจและสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่คุณครูและอาจารย์ทุกท่านควรให้ความสำคัญ เนื่องจากสื่อวิดีโอจะเป็นอาวุธสำคัญที่จะดึงดูดใจนักเรียนนักศึกษามาศึกษาบทเรียนของอาจารย์ได้อย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ ตลอดจนสามารถทำความเข้าใจบทเรียนผ่านวิดีโอที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง

RELATED