การสร้างวิดีโอแอนิเมชันด้วยแอป Keynote

การสร้างวิดีโอแอนิเมชันด้วยแอป Keynote
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ธิติ ธีระเธียร - Apple Teacher

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Keynote สำหรับ iPad และเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอ การกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุต่างๆ ในงานนำเสนอ และการส่งออกงานนำเสนอในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชันเพื่อนำไปใช้ในการสร้างสื่อซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีต่อผู้เรียน