สร้างห้องเรียนวิทย์ ให้เป็นวิทย์

สร้างห้องเรียนวิทย์ ให้เป็นวิทย์
วิทยากร / สังกัด :
  • นายธนากร พละชัย - ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ