สมรรถนะสืบสอบและการคิดระดับสูง สร้างได้ไม่ยาก...เตรียมครูวิทย์ให้พร้อม

สมรรถนะสืบสอบและการคิดระดับสูง สร้างได้ไม่ยาก...เตรียมครูวิทย์ให้พร้อม
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
  • ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.กรกนก เลิศเดชาภัทร - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมครูวิทย์ให้พร้อมเพื่อซ้อมในวันปิดภาคเรียนด้วยการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะสืบสอบและการคิดระดับสูง ด้วยการใช้รูปแบบ วิธี และเทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย