สื่อ online สำหรับเด็กในยุค Covid-19 แค่ไหนถึงจะดี

สื่อ online สำหรับเด็กในยุค Covid-19 แค่ไหนถึงจะดี
วิทยากร / สังกัด :
  • ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย