จิตวิทยาครูสู่การสื่อสารเชิงบวก

จิตวิทยาครูสู่การสื่อสารเชิงบวก
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นทั้งในการเรียนและการสอน ผ่านสื่อโซเชียล การเตรียมความพร้อมทางจิตใจในการสอน การรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึง สามารถจัดการกับความคาดหวังได้ เมื่อต้องสอนผ่านทางออนไลน์ การสื่อสารที่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการเชิญชวนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้