หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Education New Zealand

Education New Zealand (ENZ) เป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะจุดหมายปลายทางการศึกษา และสนับสนุนสถาบันการศึกษาและธุรกิจการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ในการทำตลาดและเสริมสร้างความาสัมพันธ์และความร่วมมือทางการศึกษาในต่างประเทศ

Hot Items

Last Updated 2021-10-13
Download Bourchue

Video Promo

Contact Us