เบส เพลย์เฮ้าส์ BASE Playhouse

หลักสูตรธุรกิจและการผู้ประกอบการในโลกยุคใหม่ สำหรับโรงเรียน
ENTREPRENEURSHIP CURRICULUM FOR SCHOOL

หลักสูตรที่จะเปลี่ยนวิชาธุรกิจเดิม ๆ ให้กลายเป็นวิชาที่จะพานักเรียนไป
- 'เรียน' เนื้อหาธุรกิจด้วยบทเรียนที่ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
- 'เล่น' ให้สนุกด้วย Activity
- Based Learning ผสาน Gamification ที่จะเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น เสริมพลังการเรียนรู้ตลอดคาบ
- 'ลงมือ' กับ Project
- Based Learning โปรเจกต์ออกแบบธุรกิจ ผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการ

เป็นได้มากกว่าหลักสูตร เพราะเราเชื่อว่าโลกธุรกิจสำหรับเด็กยุคใหม่ ต้องไปได้ไกลมากกว่าการให้เกรด ! สำหรับทุกโรงเรียนภายในหลักสูตร จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 'BASE Entrepreneur Sandbox' โปรแกรมที่ครบและครอบคลุมที่สุดด้วย "VC & Startup Ecosystem" ที่รวบรวมทุกโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วย Annual Competition & Showcase และ Incubation & Acceleration Program

Hot Items

Contact Us