บริษัทนานมีบุ๊คส์ Nanmeebooks

นานมีบุ๊คส์ ผู้นำด้านหนังสือ แบบเรียนจีน สื่อ และนวัตกรรมด้านปฐมวัย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มากกว่า 29 ปี
1 ปฐมวัย: เรามีหนังสือนิทาน สื่อการเรียนรู้ และรับจัดศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยพร้อมแผนการสอนสำหรับคู่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน
2 คณิตศาสตร์: นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์แบบพัฒนาตามศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล ระบบรายงานวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับครู และสื่อการสอน สำหรับเด็กระดับประถม เหมาะสำหรับทั้งการสอนออนไลน์และสอนในห้องเรียนปกติ
3 ภาษาจีน: แบบเรียนจีนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยม ส่งเสริมการเรียนแบบ Active Learning นิทาน 3 ภาษา สื่อการสอนหน้าห้องเรียน
4 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียน: หนังสือจัดแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวก คุณครูสามารถเลือกหนังสือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามที่ต้องการ

Hot Items

Contact Us